Převedení na jinou práci - zaměstnanci byla dána výpověď pro nedosahování uspokojivých pracovních výsledků