Výpověď - rušení zaměstnavatele (§ 52 písm. a) - malá firma