Výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance dle § 52 písm. c)