Zákony - Smlouvy a vzory smluv a podání online

Zákony

Aktuální znění zákonů platné k 1.4.2021

155/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

153/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

153/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

152/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

152/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

150/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

150/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

147/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 315 o změně krizových opatření

147/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 315 o změně krizových opatření

146/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 314 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

139/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 312 o přijetí krizového opatření

138/2021 Sb.

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021

137/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

137/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

137/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

136/2021 Sb.

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů

135/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 300 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.

135/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 300 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.

134/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 299 o přijetí krizového opatření

134/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 299 o přijetí krizového opatření

134/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 299 o přijetí krizového opatření

133/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 298 o přijetí krizového opatření

133/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 298 o přijetí krizového opatření

133/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 298 o přijetí krizového opatření

132/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 297 o přijetí krizového opatření

132/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 297 o přijetí krizového opatření

132/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 297 o přijetí krizového opatření

131/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 296 o přijetí krizového opatření

131/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 296 o přijetí krizového opatření

131/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 296 o přijetí krizového opatření

130/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 292 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.

129/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

129/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

128/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

127/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

127/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

126/2021 Sb.

Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

126/2021 Sb.

Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

125/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

125/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

125/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

123/2021 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 106/20 ve věci návrhu na zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 1192, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb., bodu II usnesení vlády č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., části bodu 2 usnesení vlády č. 1196, o změně krizových opatření, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 1201, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 477/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., a bodu I./1 usnesení vlády č. 78, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 31/2021 Sb.

122/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 248 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti

122/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 248 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti

121/2021 Sb.

Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

120/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

120/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

112/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 212 o přijetí krizového opatření

112/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 212 o přijetí krizového opatření

112/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 212 o přijetí krizového opatření

112/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 212 o přijetí krizového opatření

112/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 212 o přijetí krizového opatření

111/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

111/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

111/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

110/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 210 o přijetí krizového opatření

110/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 210 o přijetí krizového opatření

110/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 210 o přijetí krizového opatření

109/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 209 o přijetí krizového opatření

109/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 209 o přijetí krizového opatření

108/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 208 o přijetí krizového opatření

108/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 208 o přijetí krizového opatření

108/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 208 o přijetí krizového opatření

107/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 207 o přijetí krizového opatření

107/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 207 o přijetí krizového opatření

107/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 207 o přijetí krizového opatření

106/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 206 o přijetí krizového opatření

106/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 206 o přijetí krizového opatření

106/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 206 o přijetí krizového opatření

105/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 205 o přijetí krizového opatření

105/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 205 o přijetí krizového opatření

105/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 205 o přijetí krizového opatření

103/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 203 o přijetí krizového opatření

103/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 203 o přijetí krizového opatření

103/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 203 o přijetí krizového opatření

102/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 202 o přijetí krizového opatření

102/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 202 o přijetí krizového opatření

101/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 201 o přijetí krizového opatření

101/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 201 o přijetí krizového opatření

100/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 200 o přijetí krizového opatření

100/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 200 o přijetí krizového opatření

100/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 200 o přijetí krizového opatření

099/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 199 o přijetí krizového opatření

099/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 199 o přijetí krizového opatření

099/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 199 o přijetí krizového opatření

098/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 198 o přijetí krizového opatření

098/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 198 o přijetí krizového opatření

097/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 197 o přijetí krizového opatření

097/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 197 o přijetí krizového opatření

095/2021 Sb.

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

095/2021 Sb.

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

094/2021 Sb.

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

094/2021 Sb.

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

094/2021 Sb.

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

084/2021 Sb.

Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu

083/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

083/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

082/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

082/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

081/2021 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

080/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

080/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

080/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

079/2021 Sb.

Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

079/2021 Sb.

Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

078/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

078/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

077/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

077/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

076/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

076/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

075/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 167 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

075/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 167 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

074/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 143 o přijetí krizového opatření

074/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 143 o přijetí krizového opatření

073/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 141 o přijetí krizového opatření

073/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 141 o přijetí krizového opatření

072/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 140 o přijetí krizového opatření

072/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 140 o přijetí krizového opatření

071/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 137 o přijetí krizového opatření

071/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 137 o přijetí krizového opatření

070/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 136 o přijetí krizového opatření

070/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 136 o přijetí krizového opatření

069/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 135 o přijetí krizového opatření

069/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 135 o přijetí krizového opatření

068/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 134 o přijetí krizového opatření

068/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 134 o přijetí krizového opatření

067/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 133 o přijetí krizového opatření

067/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 133 o přijetí krizového opatření

066/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 132 o přijetí krizového opatření

066/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 132 o přijetí krizového opatření

065/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 131 o přijetí krizového opatření

065/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 131 o přijetí krizového opatření

064/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 130 o přijetí krizového opatření

064/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 130 o přijetí krizového opatření

063/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 129 o přijetí krizového opatření

063/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 129 o přijetí krizového opatření

062/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 128 o přijetí krizového opatření

062/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 128 o přijetí krizového opatření

061/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 127 o přijetí krizového opatření

061/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 127 o přijetí krizového opatření

061/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 127 o přijetí krizového opatření

060/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č.126 o přijetí krizového opatření

060/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č.126 o přijetí krizového opatření

059/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 125 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů

059/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 125 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů

058/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

057/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

057/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

057/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

056/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 121 o přijetí krizového opatření

056/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 121 o přijetí krizového opatření

055/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

055/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

054/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

054/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

054/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

054/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

053/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

053/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

052/2021 Sb.

Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

052/2021 Sb.

Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

051/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

051/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

050/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

050/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

049/2021 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

048/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 119 o změně krizového opatření

048/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 119 o změně krizového opatření

047/2021 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

046/2021 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

046/2021 Sb.

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

045/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů

045/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů

044/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

044/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

043/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

042/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 %

041/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

041/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

040/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

039/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

039/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

038/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů

038/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů

037/2021 Sb.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

037/2021 Sb.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

037/2021 Sb.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

036/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

036/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

036/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

036/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

035/2021 Sb.

Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

035/2021 Sb.

Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

034/2021 Sb.

Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

034/2021 Sb.

Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

034/2021 Sb.

Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

033/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 80 o přijetí krizového opatření

033/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 80 o přijetí krizového opatření

032/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 79 o přijetí krizového opatření

032/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 79 o přijetí krizového opatření

031/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 78 o přijetí krizového opatření

031/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 78 o přijetí krizového opatření

031/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 78 o přijetí krizového opatření

030/2021 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

030/2021 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

029/2021 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

028/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

028/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

027/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

027/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

026/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

025/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů

025/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů

024/2021 Sb.

Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

024/2021 Sb.

Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

023/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 57 o přijetí krizového opatření

023/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 57 o přijetí krizového opatření

022/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 56 o změně krizových opatření

022/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 56 o změně krizových opatření

021/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

020/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

019/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

019/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

018/2021 Sb.

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

017/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 54 o přijetí krizového opatření

017/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 54 o přijetí krizového opatření

016/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 53 o přijetí krizového opatření

016/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 53 o přijetí krizového opatření

015/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

014/2021 Sb.

Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

014/2021 Sb.

Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

013/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

013/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

012/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 33 o přijetí krizového opatření

012/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 33 o přijetí krizového opatření

011/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 14 o přijetí krizového opatření

011/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 14 o přijetí krizového opatření

010/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 13 o přijetí krizového opatření

010/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 13 o přijetí krizového opatření

009/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně krizových opatření

009/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně krizových opatření

008/2021 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

008/2021 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

007/2021 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

006/2021 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

005/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky

004/2021 Sb.

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky

003/2021 Sb.

Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

003/2021 Sb.

Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

002/2021 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

002/2021 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

001/2021 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

001/2021 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Zdroj:www.zakony.cz - Zákony.cz - právní informační systémy.