Námitka proti exekučnímu příkazu (§ 73 odst. 8 ZSDP)

Námitka proti exekučnímu příkazu (§ 73 odst. 8 ZSDP)

Námitka proti exekučnímu příkazu (§ 73 odst. 8 ZSDP).