Návrh povinného na odklad provedení výkonu rozhodnutí dle ust. § 266 odst. 1 o.s.ř.

Návrh povinného na odklad provedení výkonu rozhodnutí dle ust. § 266 odst. 1 o.s.ř.

Návrh povinného na odklad provedení výkonu rozhodnutí dle ust. § 266 odst. 1 o.s.ř.