Potvrzení předešlého zaměstnavatele podle § 294 odst. 1 o.s.ř.