Stížnost na plátce daně (§ 51 odst. 3 ZSDP)

Stížnost na plátce daně (§ 51 odst. 3 ZSDP)

Stížnost na plátce daně.