Smlouva o dílo (o zhotovení věci nebo o provedení oprav či úprav)