Darovací smlouva - převod vlastnictví k bytu

Darovací smlouva - převod vlastnictví k bytu

Darovací smlouva o převodu spoluvlastnického podílu k bytu vymezuje předmět daru, převod a nabytí vlastnického práva, stav předmětu daru a další podmínky.