Dodatek k dohodě o pracovní činnosti užívání soukromého MT

Dodatek k dohodě o pracovní činnosti užívání soukromého MT

Smluvní strany se dohodly na změně dohody o pracovní činnosti formou dodatku.