Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci může být uzavřena nejen individuálně, ale také jako kolektivní.