Dohoda o uznání závazku k náhradě škody

Dohoda o uznání závazku k náhradě škody

Dohoda o uznání závazku k náhradě škody.