Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytu

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytu

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytu upravje podmínky zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, platební a další podmínky.