Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti - pozemek

Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti - pozemek

Spoluvlastnictví se zrušuje dohodou všech spoluvlastníků; dohoda musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání. Jedná-li se o spoluvlastnictví nemovité věci nebo závodu, vyžaduje dohoda písemnou formu.