Dohoda společníků na dalším trvání společnosti

Dohoda společníků na dalším trvání společnosti

Dohoda společníků na dalším trvání společnosti.