Jednostranný zápočet

Jednostranný zápočet

Tento vzor předpokládá případ, že pohledávka věřitele z kupní smlouvy je vyšší než pohledávka dlužníka za věřitelem z nájemní smlouvy. V takovém případě započtením zanikne nižší pohledávka zcela a vyšší pohledávka jen do výše nižší pohledávky. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení.