Měnová doložka

Měnová doložka

Měnová doložka představuje smluvní ujednání, že výše určitého peněžitého závazku vyjádřeného v jedné měně (zajišťovaná měna) je závislá na kurzu k určité jiné měně (zajišťující měna), za účelem zmírnění měnového rizika.