Nájem hrobového místa

Nájem hrobového místa

Smlouva o nájmu hrobového místa upravuje předmět smlouvy, nájemné a úhrada za služby spojené s nájmem, dobu nájmu a další.