Námitka projednání věci před rozhodci

Námitka projednání věci před rozhodci

Námitka projednání věci před rozhodci.