Návrh na schválení právního jednání učiněného za nezletilého

Návrh na schválení právního jednání učiněného za nezletilého

Návrh na schválení právního jednání učiněného za nezletilého.