Návrh na změnu smlouvy o zájezdu

Návrh na změnu smlouvy o zájezdu

Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu porušení povinnosti cestovní kanceláře.