Odmítnutí podání vysvětlení podle zákona o obchodních korporacích

Odmítnutí podání vysvětlení podle zákona o obchodních korporacích

Odmítnutí podání vysvětlení podle zákona o obchodních korporacích.