Odstoupení od smlouvy o úvěru - nedoplnění zajištění úvěru v přiměřené lhůtě

Odstoupení od smlouvy o úvěru - nedoplnění zajištění úvěru v přiměřené lhůtě

Odstoupení od smlouvy o úvěru - nedoplnění zajištění úvěru v přiměřené lhůtě.