Odstoupení od smlouvy - překročení rozpočtu

Odstoupení od smlouvy - překročení rozpočtu

Na základě ust. § 547 odst. 5 obchodního zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel požaduje zvýšení ceny díla jež přesahuje o více než 10% cenu stanovenou dle rozpočtu.