Plná moc pro zápis do rejstříku

Plná moc pro zápis do rejstříku

Zmocnění advokáta ke všem úkonům do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem.