Pojistná smlouva

Pojistná smlouva

Pojistná smlouva vymezuje předmět smlouvy, rozsah pojištění, dobu trvání pojištění, pojistné období, pojistné a jeho splatnost, pojistné částky, hlášení pojistných událostí, zánik pojištění a další podmínky.