Pokyn k dočasnému přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli

Pokyn k dočasnému přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli

Pokyn k dočasnému přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli.