Prohlášení o přijetí ceny zastavené věci

Prohlášení o přijetí ceny zastavené věci

Složením ceny zastavené věci u zástavního věřitele dochází k zániku zástavy – závazek je zajištěn finanční částkou, která předmět zástavy nahrazuje.