Prohlášení prokuristy o podepisování

Prohlášení prokuristy o podepisování

Prohlášení o podepisování za společnost.