Prohlášení vkladatele o vkladu

Prohlášení vkladatele o vkladu

Prohlášení vkladatele o vkladu vlastnického práva k nemovitostem do akciové společnosti.