Sml. o převodu nemovitosti

Sml. o převodu nemovitosti

Kupní smlouva vymezuje předmět smlouvy, kupní cenu, stav nemovitosti, návrh na vklad do katastru nemovitostí a další ujednání.