Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zástavní právo

Smlouva o budoucí kupní smlouvě - zástavní právo

Smlouva o budoucí kupní smlouvě upravuje předmět koupě, převod vlastnického práva, kupní cenu, stav nemovistosti, návrh na vklad do katastru nemovitostí, ostatní náklady.