Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu - bezúplatný převod

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu - bezúplatný převod

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu ujednává závazek budoucího převodce převést obchodní podíl, podmínky, lhůty a způsob uzavření budoucí smlouvy a další ustanovení.