Smlouva o koupi najaté věci

Smlouva o koupi najaté věci

Smlouva o koupi najaté věci vymezuje předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran.