Smlouva o převodu části obch. podílu na dosavadního společníka

Smlouva o převodu části obch. podílu na dosavadního společníka

Smlouva o převodu části obchodního podílu společníka a o majetkovém vypořádání upravuje převod části obchodního podílu, úplatu a platební podmínky a ostatní ujednání.