Smlouva o převodu celého obch. podílu na třetí osobu

Smlouva o převodu celého obch. podílu na třetí osobu

Smlouva o převodu celého obchodního podílu společníka a o majetkovém vypořádání upravuje převod obchodního podílu, úplatu a platební podmínky a další podmínky.