Smlouva o převodu vlastnictví k bytu z bytového družstva na nájemce

Smlouva o převodu vlastnictví k bytu z bytového družstva na nájemce

Smlouva o převodu vlastnictví k bytu upravuje předmět převodu, převod vlastnického práva, stav předmětu převodu, vypořádání, nabytí vlastnického práva, ostatní ujednání.