Smlouva o převodu vlastnictví k nebytovému prostoru z bytového družstva na člena družstva

Smlouva o převodu vlastnictví k nebytovému prostoru z bytového družstva na člena družstva

Smlouva o převodu vlastnictví k nebytovému prostoru upravuje předmět převodu, převod vlastnického práva, stav předmětu převodu, vypořádání, nabytí vlastnického práva, ostatní ujednání.