Smlouva o úschově

Smlouva o úschově

Uvedený vzor se vztahuje na případy, kdy je do úschovy složena peněžitá částka. Tohoto způsobu zajištění se často užívá při převodech nemovitostí, kdy prodávající požaduje zaplacení kupní ceny ihned při uzavření smlouvy, avšak kupující nechce cenu zaplatit, dokud mu nevznikne vlastnické právo bezproblémovým zápisem do katastru nemovitostí. Schovatelem v takovém případě většinou bývá advokát, příp. notář.