Smlouva o výstavbě

Smlouva o výstavbě

Smlouva o výstavbě nových jednotek upravuje vymezení dosavadních jednotek v domě, vlastnictví pozemku, předmět smlouvy, vymezení nových jednotek, vymezení společných částí domu po provedení výstavby, spoluvlastnické podíly na společných částech domu po provedení vestavby, převod spoluvlastnických podílů k pozemku, způsob výstavby jednotek a financování nákladů, způsob správy společných částí domu a pozemku a závěrečná ustanovení.