Stanovení dodatečné lhůty - přechod vl. práva - nemovitost

Stanovení dodatečné lhůty - přechod vl. práva - nemovitost

Stanovení přiměřené dodatečné lhůty k odstranění vad bránících převodu vlastnického práva.