Stanovení dodatečné lhůty - přechod vlastnického práva - movitá věc

Stanovení dodatečné lhůty - přechod vlastnického práva - movitá věc

Stanovení přiměřené dodatečné lhůty k odstranění vad bránících převodu vlastnického práva.