Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva vymezují předmět činnosti družstva, právní postavení družstva, zapisovaný základní kapitál, základní členský vklad, další členský vklad členů družstva, další majetkovou účast na činnosti družstva, členství v družstvu, nájem družstevního bytu, orgány, hospodaření družstva, zánik, zrušení a likvidace družstva, záverečná ustanovení.