Stanovy malého bytového družstva

Stanovy malého bytového družstva

Stanovy malého bytového družstva vymezují firmu a sídlo družstva, předmět činnosti družstva, právní postavení družstva, zapisovaný základní kapitál, základní členský vklad, další členský vklad členů družstva, další majetkovou účast na činnosti družstva, členství v družstvu, nájem družstevního bytu, orgány, hospodaření družstva, zánik, zrušení a likvidace družstva, záverečná ustanovení.