Uplatnění práva na náhradu účelně vynaložených nákladů na

Uplatnění práva na náhradu účelně vynaložených nákladů na

Uplatnění práva na náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění závad bránících řádnému užívání bytu nájemcem.