Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři

Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři

Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři.