Výpověď ze strany pronajímatele s přivolením soudu (důvody na straně pronajímatele)

Výpověď ze strany pronajímatele s přivolením soudu (důvody na straně pronajímatele)

Pronajímatel dává výpověď z  nájmu bytu s přivolením soudu.