Žádost dědice o členství v družstvu

Žádost dědice o členství v družstvu

Žádost dědice o členství v Bytovém družstvu.