Žádost o dodatečné povolení stavby a o povolení k jejímu užívání

Žádost o dodatečné povolení stavby a o povolení k jejímu užívání

Žádost o dodatečné povolení dokončené stavby a o povolením k jejímu užívání.